Underwater ROV

December 19, 2022 0 By cngf

Jason ต้องการที่อยู่อาศัยใต้น้ำขั้นพื้นฐานสำหรับกล้อง X10 ราคาไม่แพงของเขา เขาตัดสินใจที่จะเพิ่มการส่องสว่างของ IR เช่นเดียวกับการขับรถไปรอบ ๆ ก่อนที่เขาจะเข้าใจว่าเขามีรถยนต์ที่ดำเนินการทางไกล PVC ขั้นพื้นฐานในมือของเขา ไฟรวมถึงลูกเบี้ยวตั้งอยู่ในท่อพีวีซีบน หก 12V BILGE PUMPs อยู่ด้านล่างสำหรับการควบคุมทิศทาง

permalink