การควบคุม synth modular deeprfer ด้วย wiimote

April 7, 2023 0 By cngf

wiimote มี [กลายเป็น] อเนกประสงค์อย่างแน่นอน วิดีโอนี้แสดงให้คนอื่นใช้เพื่อควบคุมการสังเคราะห์แบบแยกส่วนของเขา มีการติดขัดไม่มากของการติดขัดเกิดขึ้น แต่อธิบายในรายละเอียดที่เป็นธรรมวิธีการตั้งค่า หากคุณต้องการเห็น Isadore ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้

[ขอบคุณหลุยส์]