DC Gearmotor Teardown

July 10, 2023 0 By cngf

งาน REPRAP ทำให้การใช้งานหนักของเกียร์ Solarbotics GM3 เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอัดรีด น่าเสียดายที่พวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับการสนับสนุนสำหรับงานรวมถึงเกียร์พลาสติกอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคต [Zach] ตัดสินใจที่จะตรวจสอบตัวเลือกอื่น ๆ เขาซื้อมอเตอร์สแต็คจาก Kysan เพื่อลอง เขาตีพิมพ์การฉีกขาดหนึ่งในมอเตอร์บน Flickr เขาค้นพบว่าง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนเท่านั้น แต่เกียร์โลหะก็เรียบง่ายที่จะนำกลับมารวมกัน ถัดไปคือการทดสอบบนเครื่อง